Pobierz

 

 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
   
 • Skierowanie pracownika na wstępne badanie lekarskie .
   
 • Umowa o zakazie konkurencji.
   
 • Wzór kwestionariusza osobowego.
   
 • Wzór świadectwa pracy.
   
 • Wzór umowy o pracę.
   
 • Wzór umowy zlecenia.
   
 • Wzór umowy zlecenia 1.
   
 • Wzór wypowiedzenia umowy o pracę.
   
 • Wzór odwołania pełnomocnictwa
   
 • Wzór pełnomocnictwa ogólnego